Postural träning består i grunden av två delar;
postural träning (den inre muskulaturen), och specifika manuella
behandlingstekniker, vilka tillsammans hjälper till att skapa en fysisk balans.

Detta hjälper kroppen att återfå en naturlig hållning, rörlighet och styrka samtidigt som grundorsaken till eventuell smärta ofta
försvinner då muskler och leder inte längre blir överbelastade.

 

Träningen innebär bland annat:
• Rörelse-, hållnings- och funktionsanalys samt tester
• Behandling
• Utjämning av fysiska obalanser
• Aktivering och träning av den posturala muskulaturen

Hur går det till?

Första tillfället innehåller samtal, hållnings-, funktions- och rörelseanalyser, tester och vid behov behandling genom mjuka manuella tekniker.

Baserat på analyserna och testerna görs ett individanpassat träningsprogram att praktisera mellan
besökstillfällena. Vid behov modifieras träningsprogrammen eller görs helt nya efter varje besök vartefter träningen
fortskrider. Både första och andra tillfället är grundläggande för att hitta de största obalanserna och att säkerhetsställa att övningarna utförs på rätt sätt. Uppföljning sker därför med 1–2 veckors mellanrum. Första tillfället är 90 min.

Antal tillfällen varierar efter behov men 4–8 gånger är vanligast med 2–3 veckors mellanrum under en period av 3–6 månader.  Efter denna period krävs inte mycket träning
för att upprätthålla resultatet då kroppen befinner sig i sin naturliga
balans. Förbättring brukar ske redan vid första passet. För att kunna se kroppens rörelse och aktivitet så
rekommenderas kroppsnära kläder och vid första tillfället, till analysen, byxor som är uppvikbara eller shorts så knäna syns.

Ovan text är tagen från den svenska medgrundarens hemsida. Läs gärna vidare på hans hemsida då den är full av information:
Optimum Metoden

Pris:
Grundpaket 4 besök à 90 minuter: 4495 kr