Personlig träning

Personlig träning är ett bra sätt att utveckla sin träning. Det innebär att man lär sig träna rätt, det är individanpassat
och man får utmana sig själv på ett effektivt sätt. Exempel på områden som man kan ha nytta av personlig träning är
bibehållen/förbättrad rörlighet, förbättrad kondition, starkare bål och bättre kroppsmedvetande samt vid
viktminskning eller vid viktökning.

Jag håller till på lugna Aveny Gym, Chalmersgatan 24.

Pris för personlig träning:

Vi träffas för en kostnadsfri konsultation först.

10 gånger: 7500 kr
5 gånger: 4000 kr